Wat is antiek?

Hoe jonger het aanbod, des te hoger de eisen

Over de vraag wat wel antiek is en wat niet kan lang gesproken worden. Wij zijn zeer verschillende opvattingen over het begrip antiek tegengekomen.
Ook antiquairs hanteren onderling verschillende definities voor antiek. Voor de één is antiek minstens 150 jaar oud en handgemaakt, de ander accepteert een Citroën DS binnen de definitie van antiek.

Om de kwaliteit van het aanbod van antiek hoog te houden en toch de verschillende visies te respecteren, hebben wij een algemene vuistregel voor twintigste eeuwse voorwerpen: hoe jonger het aanbod, des te hoger zijn de eisen die wij stellen aan de kwaliteit: de historische waarde, esthetiek, zeldzaamheid, vakmanschap, etc.

Ook aan beeldende kunst van recentere datum stellen wij dezelfde eisen.
Replica’s accepteren wij niet als antiek, tenzij de replica zelf werkelijk oud is en in de omschrijving duidelijk is beschreven als een replica van antiek dat nog ouder is.

Als een voorwerp niet aan deze criteria voldoet, dan beschouwen wij dit als brocante of vintage, geen antiek. Wij behouden ons dan het recht voor om deze artikelen uit deAntieksite te verwijderen.

Omschrijving antiek

Het woordenboek beschrijft antiek overigens als volgt:
antiek (<Fr<Gr) I bn 1 behorend tot of betrekking hebbend op de (cultuur van de) Grieken en Romeinen in de klassieke oudheid: de antieke wijsbegeerte; 2 uit oude tijden afkomstig, inz een oude kunststijl vertegenwoordigend: een antieke kast; schertsend ouderwets; II o (collectief) oude kunst-, sier- en gebruiksvoorwerpen: een verzamelaar van ~; III mv: de Antieken de Grieken en Romeinen in de klassieke oudheid.

Bekijk meer artikelen uit de catalogus